ทำงานกับเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมที่พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและมีสวนในการลงทุนเพื่อช่วยให้ OKKAMI ประสบความสำเร็จ
ผู้จัดการโครงการ

เรากำลังว่าจ้างผู้จัดการโครงการที่มีประสบการณ์ในการรับผิดชอบการออกงานและจัดสรรเวลาให้กับทีมพัฒนา

การสนับสนุนพันธมิตรขององค์กร

เรากำลังว่าจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนองค์กรเพื่อให้ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับลูกค้าองค์กรของเรา

ทรัพยากรมนุษย์

เรากำลังว่าจ้างผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ที่เข้าใจถึงข้อกำหนดและภาระหน้าที่ของพนักงานในประเทศไทย

สนใจหรอ? ขอใบเสนอราคา

OKKAMI เป็นแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์การจัดการที่ครบถ้วนสำหรับทุกองค์กรในอุตสาหกรรมการบริการ
ขอใบเสนอราคา